skip to Main Content
לתיאום פגישת ייעוץ 04-6201408
תיאום דמי ביטוח לאומי

תיאום דמי ביטוח לאומי

מי צריך תיאום של דמי ביטוח לאומי ובשביל מה?

בדומה לתיאום מס במס הכנסה , תיאום של דמי ביטוח לאומי מיועד עבור עובדים או פנסיונרים אשר עובדים במספר מקומות עבודה.

על פי חוק הביטוח לאומי, עובד או מקבל פנסיה מוקדמת המועסק אצל מספר מעסיקים או משלמי פנסיה. חייב המנכה המשני או משלם הפנסיה לנכות דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור המלא. לכן בחלק מהמקרים ייתכן וינוכו לעובד או מקבל הפנסיה דמי ביטוח הגבוהים מהנדרש.

 ולכן בחלק מהמקרים ייתכן וינוכו לעובד או למקבל הפנסיה דמי ביטוח גבוהים מהנדרש.

מתי יש לבצע תיאום מס:

  • במידה והכנסתך החודשית מהמעסיק העיקרי או ממשלם הפנסיה המוקדמת נמוכה מ 60% מהשכר הממוצע במשק (6,164 ₪ נכון ל 01/01/2019)
  • אם הכנסתך החודשית מכל המעסיקים או משלמי הפנסיה המוקדמת יחד גבוהה מההכנסה המרבית לתשלום די ביטוח (43,890 ₪ נכון ל 01/01/2019)

איך מבצעים את תיאום המס:

שכיר או מקבל פנסיה שהכנסתו העיקרית נמוכה מ 6,164 ₪ צריך בתחילת כל שנת מס יש לבצע את אחת החלופות הבאות:

  • ניתן לבצע ישירות באתר התשלומים של ביטוח לאומי.
  • הגשת טופס "הצהרת עובד או מקבל פנסיה למעסיק המשני" – את הטופס הנ"ל יש להגיש למעסיק המשני.

שכיר או מקבל פנסיה שהכנסתו הכוללת גבוה מ 43,890 ₪

יש למלא טופס בקשה לתיאום ביטוח לאומי לבעלי הכנסות גבוהות. אל טופס זה יה לצרף טופסי 100 מכלל המעסיקים המפרטים את כלל ההכנסות ב 12 חודשים האחרונים.

Back To Top
צרו עמנו קשר