skip to Main Content
לתיאום פגישת ייעוץ 04-6201408

הנהלת חשבונות

במשרד עמירה אשבל רואי חשבון, אנו מעניקים בעזרת צוות מנוסה של מנהלי חשבונות, שירותי הנהלת חשבונות כפולה, הנהלת חשבונות חד-צידית, שירותי מעקב ותמיכה מרחוק על הנהלת חשבונות פנימית המבוצעת בתוך העסק.

הנהלת חשבונות כפולה

הנהלת חשבונות כפולה, הנקראת גם הנהלת חשבונות דו-צידית, מתעדת כל פעולה כספית המתבצעת על ידי העסק אל מול חשבון מקביל של לקוחות ו/או ספקים. במקרה של הנהלת חשבונות כפולה, ישנה הרחבה של חובת הדיווח, מאחר שכל התנועות שבוצעו בחשבון הבנק חייבות להיות מלוות בהסברים.  תפקידה של הנהלת חשבונות כפולה הוא להציג תמונת מצב מלאה ומקיפה אודות מצבו הפיננסי של העסק – הוצאות, הכנסות, נכסים והתחייבויות, והיא נדרשת בעיקר לחברות בע"מ אך גם לעוסקים מורשים אחרים בתלות של מחזורי הכנסה ומספר עובדים מועסקים. בהנהלת חשבונות כפולה ישנה ביקורת שנתית של רואה חשבון, והנהלת החשבונות השוטפת חייבת להיעשות בצורה דקדקנית ומוקפדת כהכנה לביקורת רואה החשבון. מסיבות אלה ונוספות, ישנה חשיבות רבה לבחירת רואה חשבון מקצועי ומיומן.

הנהלת חשבונות חד צידית

הנהלת חשבונות חד-צידית מתעדת ורושמת את ההכנסות וההוצאות של העסק בלבד, ללא צורת ואופי התשלום. עוסק פטור ינהל מערכת הנהלת חשבונות חד-צידית ומרבית העוסקים המורשים יתנהלו באופן זה.

שירותי מעקב ותמיכה מרחוק על הנהלת חשבונות פנימית המבוצעת בתוך העסק

ישנם עסקים אשר מנהלים הנהלת החשבונות פנימית, לרוב אלו חברות גדולות המאופיינות עם הרבה פעולות עיסקיות. עמירה אשבל משרד רואי חשבון מציע לעסקים המחזיקים במחלקת הנהלת חשבונות פנימית שירות של מעקב ותמיכה מרחוק. בשירות זה, אנו עוקבים אחר ניהול החשבונות בעסק, מבצעים ביקורות, נותנים מענה ותמיכה מקצועית בכל שאלה העולה באופן שוטף ומקיימים פגישות תקופתיות למתן הסברים, הפקת לקחים ותכנון עבודה מקדימה מבחינה פיננסית.

Back To Top
צרו עמנו קשר