skip to Main Content
לתיאום פגישת ייעוץ 04-6201408

עמותות ומלכ”רים

מלכ”רים ועמותות הם מוסדות ללא כוונת רווח והוקמו שלא למטרת השאת רווחים וצבירת הון.

חוק העמותות מגדיר מי העמותה המחויבת במינוי רואה חשבון אך כל עמותה או חברה לתועלת הציבור המעוניינת באישור לפי סעיף  46 לפקודת מס הכנסה (הכרה בתרומות המשולמות לה כזיכוי ממס בידי התורם) או באישור ניהול תקין מרשם העמותות חייבת במינוי רואה חשבון, ללא תלות במחזור הכספי שלה. מתוקף היותם פועלים על בסיס כספי ציבור, עמותות ומלכ”רים נתונים תחת פיקוח מחמיר בכל הקשור לאופן ניהול הכספים.

שירותי המשרד לעמותות ומלכ”רים: פתיחת העמותה ברשויות המס, שרותי הנהלת חשבונות מלאים כולל הפקת תלושי שכר, הכנת דו”חות שנתיים מבוקרים כולל ליווי בהכנת דו”חות מילוליים, ניהול תזרימי מזומנים, הכנה וליווי בקשות לאישור ניהול תקין לרשם העמותות והכנה וליווי בקשות להכרה כעמותות המוכרות למס הכנסה על פי סעיף 46 לפקודה.

היתרונות בעבודה עם משרד רואי חשבון מקצועי ומנוסה

  • חיסכון במס – רואה חשבון מעניק ייעוץ שוטף מתוך מטרה להתייעל ולחסוך במס: הכללת הוצאות מוכרות, ייעוץ בדבר הפרשה לקרנות השתלמות ופנסיה לצורך קבלת זיכוי במס, יעוץ בדבר אופן ההתאדות, טיפול בהחזרים שנוצרו כתוצאה ממקדמות גבוהות מדי ועוד.
  • ארכות ואיחורים – רואה חשבון הינו הגוף המייצג של העוסק אל מול רשות המיסים, ורשם העמותות ולכן זכאי לארכות מסודרות להגשת דו”חות. לפי כך, הסיכון באיחורים, בקנסות ובסנקציות כלכליות פוחת.
  • עמידה בהוראות החוק – ניהול עסק עשוי להיות מורכב, וטומן בחובו אתגרים אל מול רשויות המס. רואה חשבון מקצועי הבקיא ברזי החוק, ימנע אי סדרים בעסק ויעמוד על דיווחים במועד.
  • ראש שקט וזמן עבודה נקי – הנהלת חשבונות, הכוללת בתוכה דיווחים וחשבות שכר, היא חלק נכבד מהתעסקותם של בעלי עסקים במהלך יום העבודה. הסתייעות ברואה חשבון מעניקה שקט נפשי ומפנה את בעל העסק לליבת עבודתו ולחשיבה על התפתחותו העסקית.
  • ייעוץ כלכלי – רואה חשבון מתפקד גם כיועץ כלכלי, ויכול לסייע רבות בפיתוח עסקי, בזיהוי ומניעה של מצבי משבר כלכליים ועוד.


שירותי ראיית חשבון במשרד עמירה אשבל רואי חשבון

משרדנו בעל ניסיון בכל סוגי ההתאגדות והעסקים: עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע”מ, מוסד ללא כוונת רווח וחברה לתועלת הציבור ומטפל באופן מקצועי, וברמת השירות הגבוהה ביותר במגוון צורות התאגדות אלו.

Back To Top
צרו עמנו קשר