skip to Main Content
לתיאום פגישת ייעוץ 04-6201408

חברה בע"מ

חברה בע"מ היא ישות משפטית הפועלת מתוקף חוק החברות, והיא נוסדת עם רישומה ברשם החברות. חברה בע"מ פועלת כישות עצמאית – בעלי החברה אינם אחראים לחובות החברה ולא ניתן יהיה לגבות מהם כספים במקרה של קליעה לחובות, לא ניתן לתבוע את בעלי החברה בגין עוולות אלא את החברה עצמה .גם מבחינה חשבונאית ומיסוית כמו מבחינה משפטית, התאגדות העסק כחברה בע"מ משנה את אופן ההתנהלות. על פי החוק, חברה בע"מ מחויבת ברואה חשבון מבקר , מחויבת בהנהלת חשבונות כפולה ועוד. מס החברות הוא אחיד מהשקל הראשון ושונה ממס פרוגרסיבי החל על עוסק עצמאי.

שירותי המשרד לחברה בע"מ: פתיחת החברה ברשויות המס שרותי הנהלת חשבונות מלאים הכוללים הפקת תלושי שכר, הכנת דו"חות שנתיים מבוקרים ודו"חות אישיים לבעלי המניות המהותיים וניהול תזרימי מזומנים.

היתרונות בעבודה עם משרד רואי חשבון מקצועי ומנוסה

  • חיסכון במס – רואה חשבון מעניק ייעוץ שוטף מתוך מטרה להתייעל ולחסוך במס: הכללת הוצאות מוכרות, ייעוץ בדבר הפרשה לקרנות השתלמות ופנסיה לצורך קבלת זיכוי במס, יעוץ בדבר אופן ההתאדות, טיפול בהחזרים שנוצרו כתוצאה ממקדמות גבוהות מדי ועוד.
  • ארכות ואיחורים – רואה חשבון הינו הגוף המייצג של העוסק אל מול רשות המיסים, ורשם העמותות ולכן זכאי לארכות מסודרות להגשת דו"חות. לפי כך, הסיכון באיחורים, בקנסות ובסנקציות כלכליות פוחת.
  • עמידה בהוראות החוק – ניהול עסק עשוי להיות מורכב, וטומן בחובו אתגרים אל מול רשויות המס. רואה חשבון מקצועי הבקיא ברזי החוק, ימנע אי סדרים בעסק ויעמוד על דיווחים במועד.
  • ראש שקט וזמן עבודה נקי – הנהלת חשבונות, הכוללת בתוכה דיווחים וחשבות שכר, היא חלק נכבד מהתעסקותם של בעלי עסקים במהלך יום העבודה. הסתייעות ברואה חשבון מעניקה שקט נפשי ומפנה את בעל העסק לליבת עבודתו ולחשיבה על התפתחותו העסקית.
  • ייעוץ כלכלי – רואה חשבון מתפקד גם כיועץ כלכלי, ויכול לסייע רבות בפיתוח עסקי, בזיהוי ומניעה של מצבי משבר כלכליים ועוד.


שירותי ראיית חשבון במשרד עמירה אשבל רואי חשבון

משרדנו בעל ניסיון בכל סוגי ההתאגדות והעסקים: עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע"מ, מוסד ללא כוונת רווח וחברה לתועלת הציבור ומטפל באופן מקצועי, וברמת השירות הגבוהה ביותר במגוון צורות התאגדות אלו.

Back To Top
צרו עמנו קשר