skip to Main Content
לתיאום פגישת ייעוץ 04-6201408

תכנון מס

מהו תכנון מס?

דיני המיסים במדינת ישראל מעניקים תוקף חוקי לתכנון המס, במסגרתו ניתן להביא להפחתת חבות המס או להימנעות ממנו. הדרכים לתכנון מס מיטבי שיפחית בחבות המס הן רבות ומגוונות, וכוללות, בין היתר, מימוש הפסדים לפני תום שנת המס הנוכחית, הקדמת/האחרת הוצאות שונות בהתאם לרווחים עסקיים, ניהול ציוד ונכסים באופן בו מתקבלים זיכויים וניכויים אפשריים, שימוש בכספי הרווחים לטובת פעילויות נדרשות המוכרות על ידי רשויות המס ואף פתיחת חברות בארץ או בחו"ל בעת הצורך.

מהי מטרתו של ניהול מס נכון?

כאמור, תפקידו של תכנון המס הוא לבחון דרכי פעולה שונות, המאושרות על פי חוק, שיובילו לחבות מס נמוכה יותר. בליווי של רואה חשבון מוסמך, במרבית המקרים ניתן להפחית את חבות המס באופן משמעותי, בעיקר עבור חברות גדולות ומי שכחלק מעיסוקם מתנהלים מול ובתוך מדינות זרות. יש לציין כי היעזרות ברואה חשבון מוסמך לצורך תכנון מס, נחשבת להוצאה מוכרת לצורכי מס. ההבדל שבין תכנון מס חוקי להתחמקות מתשלום מס עלול להיות דק עד בלתי קיים, כשלא מבצעים את הפעולה באופן מסודר ומוקפד.

מתי נצטרך שירות של תכנון מס?

כל עסק המעוניין לחסוך בכסף מומלץ שיפנה לתכנון מס, גם אם הכנסותיו ו/או הוצאותיו אינן גבוהות. הדבר מומלץ במיוחד במקרים של פתיחת חברה בארץ או בחו"ל, בשלבי הגשת דו"חות כספיים , בתהליכי מיזוג והיפרדות, בעסקאות של רכש ומקרקעין, בהוצאה של משכורות לעובדים ועוד.

עקרונות חשובים העומדים בבסיס תכנון המס

  • חשיבה לטווח רחוק, ולקיחה בחשבון מיסים לעסקאות ולפעולות כלכליות שבאופק הרחוק.
  • התייחסות לכל סוגי המיסים הרלוונטיים וכן למיסוי בינלאומי. לא פעם מתברר שעסקה מסוימת לא תהא משתלמת בעקבות המס המצטבר שיבוא אחריה.
  • נקיטה בפעולות משפטיות מבעוד מועד, כדוגמת הקמת תאגיד במטרה לרכוש נכסים וליהנות בצורה חוקית משיעורי מס חברות, או הירשמות כעוסק מורשה על מנת ליהנות מניכוי מס תשומות.
  • התעדכנות שוטפת בדיני המיסים, שהם דינמיים ובעלי השפעה מרובה על הצעדים השונים המבוצעים במסגרת תכנון מס.
  • עבודה חוקית ונקיה מטעויות, שכן פקידי המס נוטים להעמיק בעסקאות כאלה ואחרות על מנת לזהות ניסיונות של תכנון מס בדרכים בלתי חוקיות.


שירותי תכנון מס במשרד עמירה אשבל רואי חשבון

בהכללה גסה, ניתן לומר כי כל תכנון מס יביא להפחתה בחבות המס. משרדנו מעניק שירות תכנון מס עבור כל סוגי ההתאגדויות, באופן מקצועי ואמין וברמת שירות הגבוהה ביותר.

Back To Top
צרו עמנו קשר