skip to Main Content
לתיאום פגישת ייעוץ 04-6201408

החלטות מיסוי מקדמיות (פרה רולינג)

פרה רולינג הינה הגשת בקשה לרשויות המס לקבלת תשובה בסוגיית מיסוי שאין עליה תשובה ברורה בחוקי המס. על פי ההגדרה בפקודת מס הכנסה, החלטת מיסוי הינה החלטה הנוגעת לחבות המס של מבקש, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלו, בשל פעולה שביצע ו/או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד. ההליך הינו חשוב ואף הכרחי, בעיקר כשמדובר בצעדים מרחיקי לכת מבחינת מיסוי. הנישום, באמצעות רואה החשבון שלו, פונה לרשות המיסים אשר מחליטה בסוגיה ומפרסמת החלטת מיסוי מקדמית הנקראת פרה רולינג. כדאי לדעת כי לאחר קבלת האישור המקדמי, רשות המיסים לא תוכל לחזור בה כל עוד לא היה שינוי בנסיבות הבקשה.

מה הם מטרותיו ויתרונותיו של הפרה-רולינג?

להחלטות מיסוי מקדמיות יתרון מרכזי – הן מייצרות וודאות. החלטה שניתנה על ידי רשות המיסים מבטלת את הסיכון הכלכלי שהיה לוקח הנישום, לו היה מקבל החלטות כלכליות או מבצע עסקאות, מבלי שהחוק ברור דיו. פעולה זו של בירור מול רשות המס, חשוב שתיעשה מבעוד מועד ולא בדיעבד. ללא בדיקה מקדימה ובמסגרת בדיקת ספרים שגרתית של רשות המס, בעל העסק יכול היה למצוא את עצמו עומד מול תשלומי מס כבדים בדיעבד, בתוספת קנסות, ריביות והצמדות. בנוסף לוודאות ולבהירות, פרסום תמציות של החלטות המיסוי לציבור משרת מטרות כמו הפצת מדיניות באופן מהיר וטיפול אחיד לעסקאות דומות והגברת השקיפות. כשהחוק ברור, ניתן לעבוד באופן יעיל ואפקטיבי ללא סיכונים מיותרים..

דוגמאות למקרים המצדיקים מתן החלטת מיסוי

  • הוראת חוק חדשה – היבט מיסוי חדש שיש צורך לגבש לגביו עמדה פרשנית.
  • חוק עמום – קיימת עמימות פרשנית בלשון או בתכלית החוק, אשר יוצרת נחיצות בפרסום מדיניות רשות המיסים במסגרת החלטת מיסוי.
  • חסר בחוק – קיימת לאקונה בחוק שיש למלאה בתוכן בהסתמך על עקרונות החוק ו/או סעיפים אחרים, או ישנן פעולות אשר לא נקבעו עבורן הוראות ברורות במסגרת החוק.
  • חובה חוקית – ישנם מקרים בהם קיים הסדר בחוק לקבלת אישור מקדמי ממנהל רשות המיסים בתחומים הנוגעים לשינוי מבנה ומיזוג; מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה וכן עסקאות פינוי או בינוי); העברת מקרקעין לקרן ריט כנגד מניות; החוק לעידוד השקעות הון ועוד.
  • מניעת כפל מס – קיום דווקני של לשון החוק לאור התחשבות בקשת האפשרויות לפרשנותו, עלול להביא למצב של תשלום כפל מס.

שירות החלטות מיסוי מקדמיות במשרד עמירה אשבל רואי חשבון

באמצעות השימוש בהחלטות מיסוי מקדמיות, ניתן לקבל החלטות מושכלות שלא יפתיעו אתכם בדמות קנסות או חשדות בכל הקשור להתנהלות שלא על פי חוק. משרדנו בעל ניסיון עשיר בתחום החלטות המיסוי המקדמיות מול רשויות המס, ועושה זאת במקצועיות ויעילות. במשרד עמירה אשבל נגיש עבורכם בקשה להחלטת מיסוי מקדמית ,ובכך נוכל להקטין עבורכם את הסיכון  ואי הוודאות, ולאפשר לכם חופש תנועה מקסימלי במסגרת עבודתכם.

Back To Top
צרו עמנו קשר