skip to Main Content
לתיאום פגישת ייעוץ 04-6201408

החזר מס לשכירים

מאחר ואין חובת הגשת דוח לשכירים במדינת ישראל רבים מהם לא מודעים כי הם זכאים להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה ולקבל על כך החזרי מס. חוסר מודעות זה גורם לכך כי המון שכירים לא מגישים כלל בקשה להחזר. לפי הערכות מגיעים לשכירים בישראל כ 8.5 מיליארדר ש"ח שלא הוחזרו.

מתי עובד יהיה זכאי להחזר מס הכנסה?

החזר מס לשכירים מתאפשר במגוון של סיטואציות, לדוגמה:

החלפת מקום עבודה במהלך השנה:

מאחר וחישוב המס מבוצע באופן שנתי, שינויים במהלך השנה כמו לדוגמה, עבודה לא רציפה במהלך השנה או החלפת מקומות עבודה במהלך השנה תוך שינוי גובה השכר כנראה ויזכו את השכיר בהחזרי מס. סיבה נוספת לאפשרות לקבל החזרי מס היא שינוי סטטוס אישי המזכה אותו בנקודות זיכוי נוספות ללא עדכון המעסיק על כך. כנראה ויהיה זכאי בסוף שנה להחזר בגין החודשים בהם שילם מס מלא.

תשלומים והפקדות לקופות גמל וביטוחי חיים באופן עצמאי

שכירים רבים מעדיפים, על מנת לשמור לעצמם כספים לתקופת הפנסיה, להוסיף הפקדות לקופות הפנסיה החודשיות ולהפקיד בצורה עצמאית נוספת. כמו כן ישנם שכירים המבטחים את עצמם בביטוחי חיים נוספים הן מבחירה אישית או בעקבות לקיחת משכנתא.

הפקדות אלו מזכות את השכיר בזיכוי נוסף אל מול מס הכנסה, מה שיקנה החזר מס עם הגשת הדוח השנתי.

נקודות זיכוי וזיכוי ממס

נקודות זיכוי מגיעות לעובד בשל סטטוס או אירועים שונים המתרחשים בחייו הפרטיים. לדוגמה, עובד בעל תואר אקדמי טרי, עובד המתגורר ביישובי קו עימות, הורה לילדים נטולי יכולת, עולה חדש, עובד שהינו הורה גרוש ועוד.

נקודת זיכוי, נכון לשנת 2019, שוות ערך לכ-218 ₪ בחודש ולסכום של 2,616 ₪ בשנה. סכום כסף זה הינו "הנחה" בתשלום המס. עובד אשר במהלך שנת עבודה קלנדרית נמצא כזכאי לנקודת/נקודות זיכוי בשל שינוי שחל בחייו, יוכל לדווח על כך לרשות המס בסיום השנה במטרה לקבל בחזרה את המס ששילם שלא לצורך. יש לציין שישנם אירועים רבים המזכים בנקודות זיכוי וחשוב לבחון זאת מול רואה חשבון.

כיצד ניתן להגיש בקשה להחזר מס?

הדרך היעילה ביותר לקבל החזר מס הכנסה היא ליצור קשר עם משרד רואי חשבון המטפל בהחזר מס לשכירים על מנת שיבחן את הזכאות ויגיש את הבקשה למס הכנסה. ניתן להגיש בקשה להחזרי מס באופן עצמאי אך אנו לא ממליצים על כך. הגשה בצורה שאינה מקצועית יכולה אף לגרום לתשלום מס נוסף מעבר למה שכבר שולם בפועל.

חשוב ביותר לבצע בדיקה מקדימה ולבחון את כדאיות ההגשה.

ניתן להגיש את הבקשה להחזרי המס עבור 6 שנים אחורה.

החזר מס לשכירים במשרד עמירה אשבל – רואי חשבון

במשרדנו אנו בעלי ידע וניסיון רב בטיפול בבקשות החזר מס הכנסה לשכירים. אנו מסייעים בגיבוש רשימת המסמכים הנדרשת, במילוי הדוחות הנדרשים ובמעקב אחר הטיפול עד לקבלת ההחזר לחשבונך.

בעזרתנו ניתן למנף את הסיכוי לקבלת החזר המס.

Back To Top
צרו עמנו קשר