skip to Main Content
לתיאום פגישת ייעוץ 04-6201408
זיכויים ללקוחות

זיכויים ללקוחות

כל מה שצריך לדעת בנוגע אל זיכויים ללקוחות – במאמר שלפנינו.
זיכויים ללקוחות הם בדיוק הפעולה ההפוכה מחשבונית חיוב. בעוד שהחשבונית מוכיחה על סכום החיוב המוטל על הלקוח לשלם, הרי שהזכוי מזכה אותו בסכום כסף.

זיכויים ללקוחות ניתנים במקרה בו התבטלה העסקה מכל סיבה שהיא, הן מצד הלקוח והן מצד החברה, או לחילופין כאשר העסקה לא יצאה לפועל וממילא החיוב מבוטל.

מקרה נוסף בו יכול להנתן זיכויים ללקוח הוא במקרה בו ארעה תקלה או טעות בחשבונית. במקרה שהלקוח חויב בסכום כסף גדול מדי, הוא מקבל זיכוי אשר מאשר כי מגיע לו החזר.

איך עושים זיכויים ללקוחות?


מבחינה חוקית יש לציין מעל גבי הזיכוי את מספר חשבונית החיוב אשר היא באה לבטל (או לשנות במקרה של טעות). דבר נוסף שצריך לזכור הוא לפרט מעל גבי חשבונית הזיכוי את הסיבה אשר בגינה ניתן הזיכוי (ביטול העסקה, טעות, שינויים וכדומה).

משמעות זיכויים ללקוחות


כאשר עסק מוציא זיכויים ללקוחות הוא צריך לחשב את הזיכוי כדי להקטין את סכום המע"מ המחושב על ידו. מצד שני סכום המע"מ יהיה מחושב על ידי הלקוח שקיבל את הזיכוי. על מנת לוודא שהזיכוי אכן התקבל ונעשה יש לוודא את קבלתו באופן מבוסס.

לשם כך יש לצרף אישור מאת הלקוח על כך שהוא אכן קיבל את הזיכוי. הלקוח עושה זאת בצורת חתימה על העתק החשבונית. על בעלי החברה לשמור את העתק החשבונית עם חתימתו של הלקוח עליו כדי לשמש בתור הוכחה שהוא אכן קיבל את הזיכוי שהגיע אליו.

במקרה שחשבונית הזיכוי נשלחת בדואר אין צורך בחתימה ודי בכך שהמשלוח נעשה בדואר רשום ונשלחה באמצעים מקובלים כך שתגיע ליעדה.

ניתן להשתמש באישור מאת מקבל הזיכוי גם באמצעות הפקס, וכן באמצעות חתימה אלקטרונית.

מקרים מיוחדים של זיכויים ללקוחות


ישנם מקרים בהם שולחים זיכויים ללקוחות עקב חוב אבוד, כלומר חוב שקיבל הגדרה שהוא לא ישולם לעולם. במקרה כזה יש לצרף מסמכים נוספים:

לפרט באופן מלא את החוב, ממה הוא מורכב, ומהם סכומי הכסף המדויקים. לפרט אלו תהליכים ננקטו כדי לממש את החוב לפני שהוכרז כחוב אבוד (כמו צעדי הוצאה לפועל, הסדר נושים וכדו'), יש להגיש למע"מ העתקים מן הזיכויים הללו עם המסמכים הדרושים כדי לקבל פטור ממע"מ עבור זיכויים ללקוחות.

Back To Top
צרו עמנו קשר