skip to Main Content
לתיאום פגישת ייעוץ 04-6201408

ההקלות לעסקים במסגרת קרן ההלוואות בערבות המדינה

המדינה תרחיב את ההקלות לעסקים שנפגעו עקב התפרצות נגיף הקורונה במסגרת קרן ההלוואות בערבות המדינה.
המסלול מיועד להעמדת הלוואה למימון הון חוזר לעסקים שיציגו קשר בין הקשיים התזרימים לבין התפרצות הנגיף.

משרד האוצר פרסם הודעה המפרטת שורה של הקלות נוספות משלב ההגשה ועד לשלב אישור הבקשה:

  • במהלך השנה הראשונה להעמדת ההלוואה הלווה לא יידרש לשלם את הריבית על ההלוואה. בתקופה זו, המדינה היא זו שתישא בעלות הריבית לבנק עבור תקופה זו.
  • הפחתת שיעור הריבית הממוצע בהלוואות הקרן לעד 1.5% מעל ריבית הפריים.
  • על מנת להקטין את ההערכות המוקדמת הוחלט על ביטול הגשת תכנית עסקית ומסמכים נלווים נוספים במועד הגשת הבקשה לקבלת הלוואה.
  • הקלה בשיעור הערבויות האישיות כך שלא תעלנה על הערבויות האישיות הקיימות ללקוח בבנק.
  • ביטול הבדיקה המקדימה מטעם המדינה והפניית הבקשה ישירות לבנק.
  • קיצור זמני הטיפול בבקשת ההלוואה.

https://www.gov.il/he/departments/news/press_29032020

Back To Top
צרו עמנו קשר