skip to Main Content
לתיאום פגישת ייעוץ 04-6201408

חוק לצמצום השימוש במזומן

החוק לצמצום השימוש במזומן נכנס לתוקף ב-1 לחודש ינואר 2019. במסגרתו של החוק, חלים הגבלים על עסקאות במזומן ובשיקים מתוך הבנה כי ישנו קשר הדוק בין תופעות של הלבנת הון…

קרא עוד

החייבים בניכוי מס במקור

ניכוי מס במקור מתייחס לחובה החלה על משלם לנכות את סכום המס מהתשלום למוטב ולהעבירו למס הכנסה. חבות המס חלה על מקבל התשלום, אך החובה לניכוי המס חלה על המשלם.…

קרא עוד

אישור ניהול תקין לעמותות

עמותה היא גוף ללא מטרות רווח, וכל תכליתה היא לסייע לקבוצות באוכלוסייה. עמותה מתקיימת מכספי תרומות – הן מתרומות מצד המדינה והן מצד ארגונים ואנשים פרטיים. כדי שהמדינה וגופים נוספים…

קרא עוד
Back To Top
צרו עמנו קשר