skip to Main Content
לתיאום פגישת ייעוץ 04-6201408
אישור ניהול תקין לעמותות

אישור ניהול תקין לעמותות

עמותה היא גוף ללא מטרות רווח, וכל תכליתה היא לסייע לקבוצות באוכלוסייה. עמותה מתקיימת מכספי תרומות – הן מתרומות מצד המדינה והן מצד ארגונים ואנשים פרטיים. כדי שהמדינה וגופים נוספים יוכלו להעביר כספים ללא חשש, העמותה נדרשת להציג כי היא פועלת באמצעות כספים אלה לקידום מטרות הארגון המוצהרות ושאין חשש למעורבות של ניגוד עניינים ושימוש לרעה בכסף. אישור ניהול תקין, הניתן לעמותות על ידי רשם העמותות, הוא החותמת של המדינה כי הארגון מנוהל באופן תקין ועומד בקריטריונים.

אישור תקין לעמותות – מה זה ולמה יש צורך בזה?

אישור ניהול תקין ניתן על ידי רשם העמותות לאחר שאלה מעבירות דיווח שנתי. האישור תקף לשנה, ועבור עמותות מצטיינות מבחינה כלכלית וארגונית, יהיה האישור תקף לשנתיים ובכך יחסוך מהם טרחה. את האישור יכולות לקבל עמותות אשר פועלות 24 חודשים לפחות. למעשה, האישור מעיד כי בעמותה קיימים מנגנונים של בקרת תהליכים, וכי ההתנהלות הכספית שלהם תקינה. בשל העובדה שעמותות מתקיימות מכספי תרומות וממשאבים ממשלתיים כאלה ואחרים בדמות הקצבה או רכישה של שירותים, הנחה בארנונה וכד', אישור ניהול תקין מהווה עבורן חמצן – ללא אישור זה לא יוכלו לקבל הקצבות או תקבול על שירותים מאותם גופים ממשלתיים. בנוסף לכך, ישנם אנשים פרטיים המעדיפים לתרום לעמותות בעלות אישור ניהול תקין בלבד, כערובה לכך שכספם הולך למטרה הנכונה. יש לציין כי אישור ניהול תקין אינו מחויב על פי חוק, אך עמותות אשר לא יחזיקו באישור זה, גוזרות על עצמן באופן כמעט וודאי את סגירתן בשל הקושי שלהן להמשיך ולהתקיים ללא סיוע.

מה הם הקריטריונים לקבלת אישור ניהול תקין?

רשם העמותות בודק שכספי העמותה שימשו לקידום המטרות המוצהרות שלה, שהוצאות ניהול העמותה נמצאות ביחס נכון להוצאות תפעוליות בהתאם למטרות ולמחזור השנתי ומוודא שאין בעמותה ניגוד עניינים וקשרי משפחה אשר עלולים להעיד על קשרים שאינם תקינים. בנוסף, מוודא הרשם התנהלות ארגונית תקינה, כדוגמת מספר החברים בעמותה, ניהול אסיפות באופן סדיר, חשיפת פרוטוקולי הישיבות, הקפדה על זכויות חתימה ועוד. על מנת לקבל אישור ניהול תקין מרשם העמותות, לא מספיק להגיש בקשה – יש לדאוג להתנהלות כלכלית תקינה הלכה למעשה במשך כל השנה, וזאת ניתן לעשות באמצעות משרדנו.

כיצד מגישים בקשה לאישור ניהול תקין

כאמור, הגשת בקשה לאישור ניהול תקין מתאפשרת לאחר 24 חודשי פעילות. את הבקשה ניתן להגיש באופן מקוון או באמצעות רואה חשבון. חשוב לתת תשומת לב לכך שמדובר במסמכים רבים ובירוקרטיה לא קטנה, וטעות אנוש עלולה לגרום לעמותה שלא לקבל את האישור הנחוץ לה, או גרוע מכך – לגרום לרשם העמותות לקבל רושם מוטה ולבדוק אותה בקפידה. על כן, חשיבותו של רואה חשבון מקצועי ומנוסה בעולם העמותות הינה חשובה לתהליך מהיר ומוצלח.

הגשת בקשה לאישור ניהול תקין לעמותות במשרד עמירה אשבל רואי חשבון

כפי שניתן להבין, אישור ניהול תקין לעמותות מהווה עבורן את היכולת להמשיך ולהתקיים ולהגשים את מטרותיהן החשובות. משרדנו בעל ניסיון עשיר בניהול כספים לעמותות והגשת בקשות לאישור ניהול תקין, וכל זאת תוך מקצועיות רבה ושירות ברמה הגבוהה ביותר.

Back To Top
צרו עמנו קשר