skip to Main Content
לתיאום פגישת ייעוץ 04-6201408

חשבות שכר והפקת תלושים

במשרד עמירה אשבל רואי חשבון, אנו מעניקים בעזרת צוות מנוסה של חשבי שכר, שירותי חשבות שכר והפקת תלושים.

שירות חשבות שכר והפקת תלושים מיועד לעסקים המעסיקים עובדים ושאינם מתפשרים על טיפול מקצועי במשאב החשוב ביותר בארגון – המשאב האנושי. עבודה זו הינה מורכבת וחשובה במיוחד כיוון שקשורה בזכויותיהם של העובדים ומעוגנת בחוק. גם עסק קטן מאוד, המעסיק מספר עובדים מצומצם, נדרש לעמוד בחוק ולהפיק תלושים בזמן הכוללים את כל פירוט הניכויים והתוספות. בשירות זה, אנו מעניקים הנהלת חשבונות שוטפת – הפקת תלושי שכר, חישובי גמל וטיפול מול סוכן הביטוח, שליחת קבצים אחידים לגורם המתפעל, הפרשות סוציאליות, הפרשות לביטוח לאומי ומס בריאות, חישובי שווי שימוש, דו"חות חודשיים ושנתיים ועוד.

היתרונות בחשבות שכר והפקת תלושים על ידי משרד רואי חשבון מקצועי ומיומן הם רבים – החל מחיסכון בעלויות של העסקת חשב שכר ואחזקת תוכנת שכר, עמידה בלוחות זמנים לתשלום שכר העובדים, ייעוץ וליווי בכל הסוגיות הקשורות ביחסי עובד-מעביד וזמינות של חשב שכר לעסק בכל יום עבודה.

Back To Top
צרו עמנו קשר