skip to Main Content
לתיאום פגישת ייעוץ 04-6201408
הוראות ניהול ספרים – החשיבות בניהול ספרים באופן תיקני

הוראות ניהול ספרים – החשיבות בניהול ספרים באופן תיקני

חלק בלתי נפרד מניהול עסק הוא תחום ניהול ספרי החשבונות, המאוגד כולו תחת הוראות ניהול ספרים בפקודת מס הכנסה. לכל ענף עיסקי מוגדרות הוראות ניהול ספרים ספציפיות כיצד יש לנהל ספרים.  בספרים אלו, מתעד בעל העסק פעולות כלכליות או פעולות בעלות השלכות כלכליות על העסק. ככלל, ככל שהעסק קטן, כך דרישות ניהול הספרים הוא מצומצם יותר.

ניהול ספרים בסיסיים לכל עסק

קיימות שתי שיטות לניהול ספרי חשבונות בעסק – שיטה חד צידית, המתעדת הכנסות והוצאות של העסק בלבד ומיועדים לעסקים קטנים, ושיטה דו צידית, הנקראת גם הנהלת חשבונות כפולה, המתעדת כל פעולה כספית הנעשית בעסק, לרבות יתרות חוב ותמונת מצב בבנק. שיטה זו מיועדת לחברות, ולעצמאים כפונקציה של מחזור עיסקי גבוה ומספר עובדים. מעבר לכך, ניהול ספרים עוסק גם במסמכים אותם יש צורך להנפיק ולשמור, כדוגמת קבלה במקרה של עוסקים פטורים או חשבונית מס/חשבונית מס קבלה במקרה של עוסקים מורשים.

ניהול ספרים נוספים – מה זה אומר ומהי החשיבות בניהול ספרים אלה?

ישנם ספרים נוספים שבעלי עסק במקצועות מסוימים נדרשים לנהל. למשל, ספר קופה נדרש בעסקים ברשותם ישנה קופה, ובה תרשם כל תנועת כניסה ויציאה של מזומנים. ספר תנועות מלאי נדרש בניהול של סחורה (טובין), ויכלול רישום אודות כמות הסחורה איתה החלה השנה, וכן תיעוד של כל כניסה ויציאת סחורה עד תום השנה. הרישום יכלול תאריך, ציון תיעוד וכמות הסחורה. ספרים נוספים חשובים: ספרי הזמנות ובהם מצוינים מספר סידורי של ההזמנה, תאריך קבלתה, שם המזמין ותיאור הסחורה או השירות שהוזמנו.

דוגמאות לספרים ספציפיים שיש לנהל לענפי מקצוע שונים:

יומן רופא שהינו ספר שצריך להימצא אצל רופאים, כולל רופאי שיניים וטרינרים, ובו יצוינו שמותיהם של הפציינטים, הסכום שנתקבל מהם, השעה בה ניתן הטיפול, סכום התקבול המתקבל בנוסף מקופות החולים בגין הטיפול, מספר הקבלה שהוצאה למטופל בגין הטיפול ועוד.

ספר לקוחות, ספר המחאות, ספר תלמידים לגנים ובתי ספר, ספר רכב ויומן עבודה למוסכים, ספר אורחים לבתי מלון וארוח, ספר הובלות והסעות ועוד.

 החוק מחייב בניהול ספרים אלה, על מנת לתת תמונה עדכנית וטובה יותר של המצב הכלכלי בעסק.

ניהול ספרים בעסקים בעמירה אשבל משרד רואי חשבון

הוראות ניהול הספרים הן מחייבות. בנוסף לכך, יש בהן כדי לבלבל לא מעט בעלי עסקים אשר לא תמיד יודעים אילו ספרים עליהם לנהל, בעיקר במקרים של מקצועות דומים במהותם, אך שונים בתכליתם בהיבטי הוראות ניהול ספרים. משרדנו מעניק שירות לעסקים בנושא ניהול ספרים מכל הסוגים ולכל המקצועות.

Back To Top
צרו עמנו קשר